# Name Bike Group Best Run1 Run2 Run3 Run4 Run5 Run6
Updated at 18:11:14 - Page 1 / 2
Rendre le transpondeur aprŤs votre derniŤre session - Return transponder after your last run -
1BERNARD JeanVert1:28.3811:35.2291:28.3811:30.0111:33.0551:31.9531:36.221
2BOONE NathanVert1:45.3281:48.765 1:47.4421:46.2381:45.328
3BRUGMAN EdwardBleu1:16.5601:24.4791:18.7731:19.3861:16.5601:16.6511:19.301
4CLAUDE ThierryVert1:24.2271:33.1431:24.2271:24.5331:26.1181:25.9581:25.279
5DE GRAEVE GlenVert1:34.1931:34.1931:39.1411:38.2551:36.6431:35.3741:38.188
6DESSART antoineVert1:31.2071:36.2831:32.2991:32.6851:33.0601:31.2811:31.207
8DOMKEN RegisJaune1:26.6361:30.3021:28.3231:27.0931:30.1681:26.6361:27.663
9DUPONT Pierre-marieVert1:39.3211:41.3141:41.5711:43.1711:46.5361:39.3211:42.898
10GUENOLE BenoitVert1:24.6611:29.5081:29.1971:25.9191:26.6011:26.1671:24.661
11JORSSEN SiegfriedVert1:35.3471:38.9101:36.6661:35.7561:35.3471:36.7061:36.077
12KERCKHOF FranckVert1:25.5811:27.7601:27.2981:25.5811:27.9611:27.2651:26.392
13KN‹FER FrankVert1:27.6301:29.0521:27.6301:28.1501:28.0101:29.442
14KOYEN JenteVert1:30.5171:33.9661:30.7631:31.0071:30.5171:31.168
15LANDRIEU DidierVert1:30.2441:32.0351:30.2441:30.8181:33.0441:33.0451:32.253
16LINSMEAU Jean-claudeJaune1:28.4741:30.2891:28.9111:28.4741:32.086
17LOISELET ConstantVert1:34.4281:43.7681:35.8701:38.4101:35.9091:37.2931:34.428
18MARTIN GATIUS MichaŽlVert1:28.3321:33.7911:29.9321:29.6941:30.7101:28.6841:28.332
19PEETERS LievenVert1:44.696 1:46.9221:44.6961:44.928
20ROQUE MichaelVert1:28.3671:32.9501:32.9921:32.9611:32.7921:28.3671:30.929
36ANESIO PedrosoJaune1:18.8321:22.7701:20.3951:20.1351:20.8521:18.8461:18.832
37BERTAUX FlorentJaune1:20.4631:22.9091:21.5101:20.8411:20.4631:21.4721:21.158
38BILEM RaphaelJaune1:20.8961:21.6621:21.4501:20.8961:22.6631:22.1201:21.229
40COTELLESSA MichaelBleu1:17.6601:23.1851:19.1821:18.5761:17.6601:17.6991:18.365
41DEPLEDT JordanJaune1:20.1531:23.5181:21.0101:20.6011:20.3481:20.153
42DILGERT MarcoJaune1:20.4491:24.5691:20.7341:20.4491:21.7331:21.005
43ENGELS EricJaune1:31.1211:32.7681:31.1211:32.8651:31.3311:31.492
44GUILLAUME NicolasJaune1:22.9101:25.8501:25.5051:23.1161:24.5581:23.3751:22.910
45MEEUWS YvesJaune1:23.9441:25.4381:24.3941:23.9441:25.3761:24.4831:24.709
46ROGGEMANS PhilippeBleu1:20.2451:28.7731:23.6851:20.2451:20.4241:21.214
47VAN SAN PaulJaune1:24.3351:27.1601:26.9561:24.3351:25.4781:25.464
48VERBERT NicolasBleu1:17.5051:21.6221:18.5671:17.5051:17.6551:17.890
71ALLARY GeraldJaune1:22.9541:23.9361:22.9541:23.7451:24.4221:23.8371:23.449